Blå resept - Vi formidler og leverer blåreseptvarer innen inkontinens, stomi, kateter, ernæring, diabetes og laryngektomi i hele Oslo-området samt Akershus-kommunene syd for Oslo. I tillegg tilpasser og utleverer vi brystproteser. Du kan hente varene hos oss når du vil, eller de kan leveres fraktfritt hjem til deg. Kontakt oss på tlf 22 28 28 66.

Blåresepter skrives ut av lege for pasienter med kronisk sykdom hvor det er behov for langvarig behandling. Ordningen innebærer at du får dekket det meste av det medisinene eller sykepleieartiklene koster.

Din lege registrerer din blåresept som en e-resept, slik at du bare behøver å oppgi navn og fødselsdato når du skal hente produktene du skal ha hos oss.

Du kan så få en samtale med oss på et av våre samtalerom. Veiledningen er gratis. Bestilling av blåreseptvarer kan også gjøres i vår butikk på Nordstrand, via telefon eller e-post.

  • Gratis utkjøring av varer på blå resept ved uttak for 3 mndr.
  • Stor diskresjon/taushetsplikt og tett oppfølging ved behov.

Stomi- og kontinenssykepleier har kunnskap om ulike sykdomstilstander og konsekvenser for følgende pasientgrupper:

·         pasienter som skal få eller har fått anlagt stomi

·         pasienter som skal få eller har fått kontinent stomi/reservoar

·         pasienter med fistelproblematikk

·         pasienter med avføringsproblemer og bekkenbunnsdysfunksjoner

·         pasienter som skal få eller har fått anlagt gastrostomi

·         pasienter med hud- og sårproblematikk i relasjon til ovennevte