Brokk - utposning (hernie)
Brokk er en utposning av bukhinnen (brokksekk) via en åpning eller et svakt område (brokk-port) i bukveggen. Rent mekanisk minner det om situasjonen med en sykkelslange som buler ut gjennom en åpning i selve gummidekket. Brokksekken kan inneholde tarm eller annet vev fra bukhulen.

 

Hvordan behandles sykdommen? Brokk behandles med operasjon og det er to hovedårsaker til å anbefale dette:

1. Plager fra brokket ved dagligdagse aktiviteter. Det kan være ubehag eller smerter som skyldes brokket eller at brokket hemmer eller hindrer visse aktiviteter, f.eks.  friluftsliv/idrett. Dette er den vanligste årsaken til å anbefale operasjon.

2. Operasjon for inneklemt brokk (se over) eller for å forhindre utviklingen av et inneklemt brokk.

Lårbrokk bør alltid opereres fordi de ofte fører til inneklemt brokk. Andre brokk som ikke gir plager av betydning eller hemmer aktiviteter, behøver ikke opereres. I slike tilfeller vil man gjerne anbefale pasienten å se det an og vurdere brokket ved en senere anledning. Brokk-bind eller belter vil ikke kunne helbrede brokket, og brukes bare ved små brokk når det ikke er aktuelt med operasjon.

Undersøkelse, vurdering og informasjon skjer poliklinisk. De fleste brokkoperasjoner gjøres dagkirurgisk. Man får utført inngrepet tidlig på dagen og er klar for hjemreise i løpet av to til fire timer.

Hvordan er forløpet? Behovet for sykemelding blir vurdert individuelt. Nye retningslinjer anbefaler ca. en ukes sykemelding etter operasjon for lyskebrokk hos pasienter med lett fysisk arbeid og to til tre ukers sykemelding ved tungt fysisk arbeid. Sykemeldingsperioden vil være omtrent den samme for lår- og navlebrokk. Ved større arrbrokk kan det være behov for mer enn to til tre ukers sykemelding.

Det trengs vanligvis ingen rutinekontroll/oppfølging etter brokkoperasjoner.

Tilbakefall av brokket etter operasjon forekommer og kan oppstå inntil 20 år etter operasjonen. De fleste tilbakefall oppstår innen ett år etter inngrepet.

Ved operasjon for lyskebrokk hos menn er tilbakefallsprosenten lav. Andelen som får tilbakefall er generelt høyere hvis man tidligere er operert for brokk.. Tilbakefallsprosenten er også langt høyere for pasienter med store og vanskelige arrbrokk, og ved stomibrokk, der mer enn halvparten av pasientene får tilbakefall.

Vi tilbyr brokkbandasjer for magebrokk, herunder stomi og lyske-/pungbrokk. Klikk på bildet nedenfor for å se en oversikt over hva vi kan tilby.

1238171   

Rehband        nordicare   camplogo-pms 130x50 3beb9786745e03269cdb9f88427589ae