Mer enn 400 000 norske menn og kvinner opplever daglig, eller i perioder, lekkasje for urin og/ eller avføring. Dette problemet forekommer også i alle aldre.

Den ufrivillige vannlatningen eller lekkasjen er i seg selv ikke farlig, men tilstanden kan føre til flere plager av både fysisk og psykisk art. Naturlige stikkord i denne sammenhengen er: Nedsatt selvfølelse, mindre sosialt omgjenge, redusert livskvalitet og begrenset utfoldelse.

 

Det finnes flere former og derved årsaker til urinlekkasje. De vanligste formene er stress- og urge inkontinens.

 

Stress forekommer i hovedsak under fysisk anstrengelse. Denne formen kan i mange tilfeller behandles og bedres.

 

Urge inkontinens kjennetegnes ved en sterk vannlatningstrang, og følelsen av umiddelbart behov for toalettbesøk.


Her kan det ligge mange forskjellige årsaker bak, som eks. infeksjoner og nerveskader.

Vi har oppgjørsavtale for blåresepter. Vårt fokus er hele tiden å finne frem det beste hjelpemiddelet for deg. Vi har tilgang på alle godkjente produkter, og tilbyr et bredt sortiment av utstyr også utover absorberende bleier.

 

Nedenfor finner du en oversikt over våre leverandører av produkter og hjelpemidler. Du finner også noen av produktene i vårnettbutikk.Ta kontakt med oss for å få mere informasjon. 

 attends logo 2009web Abena Drynites web  
  tena logo hartmann