Vår egen stomi- og kontinenssykepleier Karen Martine Flaten har kunnskap om ulike sykdomstilstander og konsekvenser for følgende pasientgrupper:

·         pasienter som skal få eller har fått anlagt stomi

·         pasienter som skal få eller har fått kontinent stomi/reservoar

·         pasienter med fistelproblematikk

·         pasienter med avføringsproblemer og bekkenbunnsdysfunksjoner

·         pasienter som skal få eller har fått anlagt gastrostomi

·         pasienter med hud- og sårproblematikk i relasjon til ovennevte

Hun har også erfaring med undervisning til pasienter, kolleger og studenter. Har også arrangert kurs innen fagfeltet stomi- og kontinenssykepleie.

"Med pose på magen".... er en hverdagslig situasjon for nærmere 12 000 personer her i landet.
Vanlige årsaker til stomioperasjon er kroniske betennelser, medfødte misdannelser, skader etter ulykker og kreft. I hovedsak foregår inngrepet ved at deler tarm eller urinveier fjernes, og at en åpning blir anlagt på magen.

Bandas dyktige helsefagarbeidere er en viktig faktor i dagens tilbud til de som er stomioperert, gjennom råd og veiledning, og ikke minst: Vi har tid til deg!

Velkommen innom, og spør gjerne etter vår brosjyre; " Med pose på magen...."


Du kan også lese mer på sidene til Norilco og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer:

 

Som bandagist plikter vi å skaffe deg akkurat det produktet som til enhver tid er det beste for deg. Våre leverandører er bl.a.: