Ulike stomier

Colostomi - Utlagt tykktarm, som er plassert på venstre side av magen.

Ileostomi - Utlagt tynntarm, som er plassert på høyre side av magen.

Urostomi - Utlagt urinveier, som er plassert på høyre side av magen. Urinlederne
er koblet til ett lite stykke tynntarm, som deretter er lagt ut på
magen.

Transversostomi - Utlagt tykktarm, den tverrgående del av tykktarmen, som ligger helt
oppunder ribbensbuen(costalbuen).

Appendicostomi - Blindtarmen løsnes og trekkes ut med åpning på høyre side av magen. Denne
brukes til å sette vann inn i tarmen slik at tarmen tømmes for
avføring. Dette er et alternativ for de med avføringsinkontinens, eller alvorlig
forstoppelse(obstipasjon) og tømningsproblemer.

Kontinent ileostomi - Et reservoir laget av tynntarm (Koch's reservoir), som tømmes med jevne
mellomrom med et Ileostomikateter. Åpningen er plassert på høyre side av
magen.

Kontinent urostomi - Et reservoir laget av tykk- eller tynntarm (Koch's reservoir), hvor
urinlederen er koplet til. Det tømmes med jevne mellomrom med ett kateter.
Åpningen er plassert på høyre side av
magen.

Midlertig (temporær) stomi - Benyttes ved store betennelsestilstander eller ved langt-kommen kreftsykdom. Det kan være
både ile- og colostomi.

IAA- Ileoanalanastomose - Dette er et alternativ til stomi. Tykktarmen og endetarmen fjernes. Det
lages et reservoar av tynntarmen som skjøtes til endetarmskanalen. Den opererte
går på toalettet på vanlig måte. De fleste bruker Imodium og kost som gjør
avføringen tykkere, slik at tarmtømmingene blir sjeldnere og mer
kontrollerte.

(kilde: Kari Braathen http://www.stomi-info.com/)