Blå resept - Vi formidler og leverer blåreseptvarer innen inkontinens, stomi, ernæring, diabetes og laryngektomi i hele Oslo-området samt Akershus-kommunene syd for Oslo. Du kan hente varene hos oss når du vil, eller de kan leveres fraktfritt hjem til deg. Kontakt oss på tlf 22 28 28 66.

Blå resepter skrives ut av lege for pasienter med kronisk sykdom hvor det er behov for langvarig behandling. Ordningen innebærer at du får dekket det meste av det medisinene eller sykepleieartiklene koster.

Vi formidler og leverer blåreseptvarer innen inkontinens, stomi, ernæring og diabetes, samt ulike produkter innen sår og kompresjon. Vi kan også levere og tilpasse brystproteser, og har egne pleiere med høy kompetanse innen disse områdene. Les mer om våre produkter under menyen ovenfor.

Din lege registrerer din blåresept som en e-resept, slik at du bare behøver å oppgi navn og fødselsdato når du skal hente produktene du skal ha hos oss.

Du kan så få en samtale med oss på et av våre samtalerom. Veiledningen er gratis. Bestilling av blåreseptvarer kan også gjøres i vår butikk på Nordstrand eller via telefon, faks eller e-post.

  • Gratis utkjøring av varer på blå resept
  • Stor diskresjon/taushetsplikt og tett oppfølging ved behov