Personvernerklæring for Helsebutikken på Nordstrand

 

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, mens sensitive personopplysninger kan si noe om din helsetilstand.

Bandagisten har lovpålagt plikt til å behandle og lagre informasjon om deg når vi ekspederer dine resepter.

 

1. Formålet med å samle inn personopplysninger

Formålet med bandagistens behandling av helse-og personopplysninger er:

• Å sette bandagisten i stand til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag i forbindelse med reseptekspedisjon.

• Å overholde de dokumentasjonsplikter som gjelder for bandagister.

• Å gi pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelig for helsepersonell.

• Dokumentasjon av oppgjør med myndigheter.

Andre personopplysninger du som kunde har oppgitt, kan bli benyttet av Helsebutikken til å gi deg våre beste tilbud og relevant informasjon hvis du har samtykket til dette.

 

2. Hvilke opplysninger samles inn

Helsebutikken behandler personopplysningene når du benytter våre tjenester:

• Reseptekspedisjon

• Abonnement

• Kundeklubb

• Handel på www.banda.no

• Våre sider på Facebook

Informasjonen vi samler inn kan eksempelvis være e-post, mobiltelefonnummer, fornavn, etternavn, adresse, fødselsnummer, leveringsadresse og kjønn. I tillegg alle opplysninger som er nødvendig for å dokumentere en reseptekspedisjon. Hvis du samtykker til dette, kan opplysninger som ikke omfatter helse og reseptinformasjon eller lignende brukes i markedsføringssammenheng - men kun ved ditt uttrykkelige samtykke til dette.

 

3. Hvordan bruker Helsebutikken dine opplysninger

• Levere tjenestene du forventer av oss. For eksempel må vi ha mobiltelefonnummeret ditt for å kunne sende sms ved henting i butikk og e-postadressen for utsendelse av nyhetsbrev

• Spare deg for tid og arbeid gjennom å gi deg en raskere handleopplevelse når du er innlogget på www.helsenordstrand.no

• Tilpasse kundeklubb og nettside til deg og dine interesser. Du kan få råd og tilbud basert på dine interesser eller basert på andre produkter du kjøper hos oss.

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Detaljert kjøpshistorikk oppbevares i 5 år etter krav i bokføringsloven. Detaljerte kjøpsopplysninger anonymiseres.

 

4. Hvem deler Helsebutikken opplysninger med (utlevering)

Bandagisten kan i visse tilfeller, regulert av lovverk, også levere opplysninger til myndighetene.

• Reseptopplysningene blir utlevert til HELFO og Regionale Helseforetak i forbindelse refusjonsoppgjør

• Aktører som med hjemmel i lov kan kreve at opplysninger utleveres Dette er for eksempel barnevernet eller fylkesmannen

• Foreldre kan kreve innsyn i sine barns person- og helseopplysninger. Er du mellom 12 og 16 år kan du likevel nekte at dine foreldre skal ha innsyn i dine helseopplysninger.

 

5. Hvem behandler dine opplysninger (databehandlere)

Det er flere selskaper som bidrar med å behandle personopplysninger. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av Helsebutikken i henhold til databehandleravtaler med oss.

Følgende selskap er sentrale når dine opplysninger behandles:

• Google – anonymiserte og aggregerte bruksopplysninger for bruk av våre digitale tjenester. Mottar ikke helseopplysninger eller personsensitive opplysninger.

• Facebook – anonymiserte og aggregerte bruksopplysninger for bruk av våre digitale tjenester i forbindelse med annonsering. Mottar ikke helseopplysninger eller personsensitive opplysninger.

Informasjon i forbindelse med reseptekspedering blir behandlet hos myndighetene som nevnt i pkt 4, dette er regulert av lovverket.

 

6. Endringer

Helsebutikken kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger på helsenordstrand.no.

Informasjon om andre endringer vil bli gitt på helsenordstrand.no

 

7. Dine rettigheter

Du kan styre dine samtykker og valg når du er logget inn på helsenordstrand.no. Som innlogget har du innsyn i dine personopplysninger og din kjøpshistorikk.

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger Helsebutikken på Nordstrand lagrer om deg.

Innsynsbegjæring kan hentes i butikken.

Retting og sletting

Helsebutikken sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du benytter noen av våre tjenester, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg.

• Dersom det er registrert feil opplysninger om deg har Helsebutikken plikt til å rette opplysningene.

• Opplysninger bandagisten plikter å oppbevare med hjemmel i lov kan ikke kreves slettet.

• Hvis du har gitt samtykke til oppbevaring av opplysninger kan du på et senere tidspunkt trekke tilbake samtykket og kreve at opplysningene slettes.

Opplever du brudd, eller mistanke om brudd, på personopplysningssikkerheten, kan du kontakte vårt personvernombud for videre behandling.

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og merke den med "Personopplysninger". Du kan klage på hvordan Helsebutikken behandler dine opplysninger til Datatilsynet.

 

Helsebutikken på Nordstrand, Sæter Helsekost AS, Ekebergveien 230, 1166 Oslo, organisasjonsnummer 952356666.

Kontaktopplysninger: telefon 22 28 28 66, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.